Vidím jak se splňuje můj sen…

09.02.2017 12:40

 

Říkala jsem ti už, proč se zabývám vztahy? To vše se nemuselo stát.

V jednu chvíli jsem se zeptala: „Co teď?“

Jen vydělávat peníze kvůli penězí a to nechci.

Zabývala jsem se psychologie, osobním růstem, úspěchem - I neustále roštu.

Zjistila jsem, že pro mne je důležité ovlivnit budoucnost, ve které budou žít mě děti.

Souhlaste, tendence jsou děsivé: 80% rodin se rozvádí. Osamělé matky vychovávají budoucí samotný matky. Feminismus zvítězil a vytlačil chlapy, a sami chlapy už neumí být chlapy a převzít odpovědnost.

Rodinné hodnoty jsou zničené, celé rodiny zamiraji. Nebudu mluvit o homosexualitě, atd.

A každý rok je tato tendence čím dál tím horší…

Ne, ne souhlasim s takovou budoucnousti.

Chci, aby moje syny, a oni jsou dva, žili ve společnosti, kde ženy vědí, jak být ženy, kde je úcta a láska. Kde bude prostor pro zdravé a šťastné rodiny a tradiční hodnoty.

A jediný způsob jak to ovlivnit a vytvořit tu budoucnost je skrze lidí, kteří podporují tyto hodnoty.

Čím víc jsou šťastné a moudré ženy, tím více odpovědných a silnich muži, a ještě mnohem víc zdravých a šťastných rodin, ve kterech se budou rodit zdravé a šťastné děti.

Vše problémy a vše možnosti se rodí v rodině!

V takových rodinách se vychovávají chlapy a holky, s kteremy budou žít a budovat vztahy naše děti. To je důležité! Souhlasíš se mnou?

Přesně kvůli realizaci te cíle jstem začala uskutečňovat myšlenku o Ženské Akademie Lásky, abych pomohla všem ženám, připravené spolu se mnou vytvořit šťastnou vudoucnost, naučit se stavět harmonicky láskyplně vztahy.

Přidejte se, převezmete moc nad svým životem, nad svým vztahem ve své ruce!

Štěstí je volba, ne náhoda. Tisíce ženám se již podařilo, a vy taky dosáhnete úspěch!

Chcete sama změnit svou budoucnost?